Endringene gjelder parameterliste for innrapportering av anleggsdata – for HVDC-system (HVDC-anlegg og overføring, luftline og kabel av type DC).

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av energilovforskriften § 6-1.

Høringsinnspill sendes systemansvarlig innen 16.03.2022. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 22/00192.

Merk at underlaget sendes ut på en kortere høring til relevante berørte aktører. Systemansvarlig vurderer at endringene i seg selv ikke er betydelige sammenlignet med gjeldende parameterliste for HVDC-system som ble godkjent av NVE 10. desember 2021.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.


Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer