Forslaget er utarbeidet i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av representanter for nettselskaper (DSOer), produsenter (SGUer) og industribedrifter (SGUer), og omhandler omfang og anvendelse av datautveksling nødvendig for driften av transmisjonsnettet. I tillegg regulerer kravene de øvrige nettselskapenes tilgang til data.

Det nasjonale metodeforslaget definerer Statnetts kontrollområde og observerbarhetsområde. Forslaget utdyper hjemmelsgrunnlaget, rettigheter aktørene har for å få tilgang til data, håndtering av kraft- og markedssensitiv informasjon, håndtering av kvalitetssikring, og minimumskravene som SOGL stiller. Det vurderes hvorvidt den beskrevne anvendelsen i og av SOGL oppfattes som anvendbart for norske forhold. I motsatt fall er det foreslått tilpasninger. Videre vurderes det hvorvidt omfanget av de aktuelle bestemmelsene er dekkende. I motsatt fall er det foreslått tilpasninger på de aktuelle områdene, enten innskrenkninger eller utvidelser. Dagens utvekslingsløsning beskrives kort og hvorvidt dette ivaretar kravene gitt av SOGL. Videre beskrives nødvendige tilpasninger i utvekslingsløsningen for å ivareta regelverket eller dersom det er vurdert fremtidige løsninger, som oppfattes å ivareta datautvekslingen på en bedre måte. Vurderingene er gitt ut ifra hvorvidt forpliktelser og rettigheter gitt av SOGL ivaretas og omfatter derfor ikke forpliktelser gitt av annen nasjonal lovgivning.

Et sentralt område knyttet til den nasjonale metoden er rapporteringsveiene for datautveksling, dvs. hvorvidt data skal samles i en sentral hub-løsning, flyte serielt eller rapporteres både til TSO og DSOer. Valg av løsninger påvirker rolle- og ansvarsfordelingen, samt forpliktelser for systemutvikling, håndtering av datakvalitet og ikke minst potensielle kostnader og arbeidsomfang for ulike aktører i bransjen. Statnett ber derfor spesielt om innspill på disse områdene.

 

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no