Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) og NVE. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av fos og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av enf § 6-1. 

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

  • fos § 5 om flaskehalser og budområder
  • fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • fos § 8a om planlegging av produksjon
  • fos § 8b om planlegging av effektregulering
  • fos § 21 om systemvern
  • enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

(Se høringsdokument i listen nedenfor.)

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer var 9.3.2020. Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer som har vært til høring, ikke selve forskriftsteksten.  Innkomne høringsuttalelser er å finne i dokumentlisten nedenfor.