Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) og NVE. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av fos og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av enf § 6-1. 

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

  • fos § 5 om flaskehalser og budområder
  • fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • fos § 8a om planlegging av produksjon
  • fos § 8b om planlegging av effektregulering
  • fos § 21 om systemvern
  • enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

(Se høringsdokument i listen nedenfor.)

Innspill til forslaget til oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 9.3.2020.

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer som er til høring, ikke selve forskriftsteksten.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 18/01329. 

Vær oppmerksom på at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering. 

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no