Denne høringen gjelder følgende:

  • Nye vilkår for leverandører av balansetjenester (BSP)
  • Nye vilkår for balanseansvarlig (BRP)
  • Endringer i vilkår for balansemarkedene (FCR, aFRR, mFRR og RKOM)
  • Konseptforslag for nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver


Forslag til nye vilkår i samsvar med EBGL skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) innen 01.02.2022. 

RME skal godkjenne innholdet vilkårene.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 


Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer