I august 2021 ble fire forordninger om retningslinjer med hjemmel i tredje energimarkedspakke (Elforordningen 714/2009) tatt inn i EØS-avtalen. Forordningene er gjennomført i norsk rett i forskrift om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene § 1. Disse retningslinjene er CACM, FCA, EBGL og SOGL (se faktaboks nederst).

Statnett har utviklet metoder og vilkår

Til disse regelverkene skal Statnett alene eller i samarbeid med andre europeiske TSOer laget metoder og vilkår som sier noe om hvordan vi praktiserer dette regelverket. Disse vilkårene og metodene skal høres med aktørene i bransjen før de blir godkjent av regulatorene eller ACER. Statnett publiserer informasjon om høringer av metoder og vilkår på våre nettsider.

siden til ENTSO-E publiseres metoder som er utarbeidet i samarbeid med de nordiske TSOene og alle TSOene i Europa.