Endringene gjelder følgende:

  • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve
    • Vilkår for nytt mFRR kapasitetsmarked, avsnitt 3.3 utveksling av kapasitet
    • Endring av tekst i vilkårene etter tilbakemelding fra RME i godkjenningsbrev 13. januar 2023

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte tilleggshøring er 10.3.2023. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 23/00119.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer