Statnett foreslår å erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet.

 

I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet. Dagens ukemarked for FCR klareres én gang i uken (fredag kl. 12) for påfølgende ukes hverdager og én gang i uken (torsdag kl. 12) for påfølgende ukes helgedager. Markedssegmentene hverdag og helg er delt inn i avtaleperiodene dag, kveld og natt.

Vi foreslår at endringene skal implementeres 30. november 2020.

 

Forslag til nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) og høringsbrev for mer informasjon om forslaget finner du på vår nettside om FCR.

 

Høringsfristen er satt til 28. august.