Endringene gjelder følgende:

 • Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • Nytt forslag som beskriver fastsettelse av handelskapasitet basert på flytbasert markedskobling. Planlagt gjeldende når flytbasert markedskobling innføres, ila. 2023.
 • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve
  • Justeringer av retningslinjene, blant annet:
   • Henvisning til vedtatt metode for dimensjonering av FCR iht. SOGL
   • Avsnitt om dimensjonering av FRR
  • Oppdaterte vilkår for markedet for raske effektreserver (FFR)
   • Forslaget legger til rette for deltagelse fra uavhengige regulatorer. Planlagt gjeldende fra 1.1.2023.
  • Vilkår for nytt mFRR kapasitetsmaerked
   • Vilkår for nytt nasjonalt marked for mFRR-kapsitet med daglig oppkjø D-1 og ny handelsplattform. Planlagt gjeldende fra mai 2023
 • Fos § 11 om marked for regulerkraft
  • Forslag til endring av prisgrensene i mFRR-markedet. Planlagt gjeldende fra 1.11.2022. 

Utarbeidelsen av, og endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Etter høringen vil systemansvarlig sende et endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, til RME (Reguleringsmyndigheten for energi) for godkjenning. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Høringsinnspill sendes systemansvarlig innen 01.09.2022. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 22/00562.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.


Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer