Endringene gjelder følgende:

 • Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • Endringer av språk og struktur. Ingen materielle endringer.
 • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve
  • Innføring av nye tekniske krav til FCR i vilkår for FCR-markedet og retningslinjene.
  • Overgangsperiode for innføring av de nye tekniske kravene til FCR.
  • Endringer i vilkår for FFR om krav til prekvalifisering før markedsdeltagelse og mer fleksibilitet rundt sesongoppkjøp av FFR. Språklige endringer i vilkår og retningslinjer for FFR.
  • Små endringer i vilkår for RKOM-sesong. Avvikling av RKOM-uke. Språklige endringer.
  • I vilkår for mFRR-kapasitetsmarked er det gjort presiseringer. Tilsvarende presiseringer i vilkår for aFRR-kapasitetsmarked.
 • Fos § 11 om marked for regulerkraft
  • Språklige endringer og presiseringer i vilkår for mFRR-aktiveringsmarked.
 • Fos § 16 om koblingsbilde
  • Lagt til driftskriteriet spenning i listene over momenter som hensyntas ved fastsettelse av koblingsbilde.
 • Fos § 18 om målinger og meldinger
  • Mulighet til å kreve rapportering av målinger og meldinger som skal brukes til feilanalyse.
  • Retting av feil parameter.
  • Legge til parameter "reguleringsmodus".

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte tilleggshøring er 31.8.2023. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 23/00498.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen - ta kontakt via firmapost@statnett.no

Her finner du gjeldende retningslinjer

Informasjonsmøte om endringene

Systemansvarlig vil holde et nettmøte hvor vi vil orientere om endringene i retningslinjene den 16. juni klokken 12. Meld deg på her.