Forslaget omfatter vilkår for aktiveringsmarkedet for mFRR (regulerkraftmarkedet), kapasitetsmarkedet for mFRR og kapasitetsmarkedet for aFRR. Innholdsmessig er vilkårene slik de gjelder for reservemarkedene i 2023, men de er skrevet på et nytt format.


Vilkårene vil ha en høringsfrist på én måned. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) som skal godkjenne innholdet i vilkårene.


Se også EØS-notatdatabasen, som har et sammendrag av forordningen skrevet på norsk.

 

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no