Statnett har utarbeidet utkast til retningslinjer for:

  • § 5 flaskehalser og budområder
  • § 6 fastsettelse av handelskapasitet
  • § 8 anmelding
  • § 8a planlegging av produksjon
  • § 8b planlagt effektregulering
  • §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse
  • § 21 systemvern

Utkastet til disse retningslinjene sendes nå på høring. Høringsfristen er 1.2.2019.

Tidligere i år var utkastet for retningslinjer til § 22 om feilanalyse og statistikk ute på høring. Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.

Her kan du lese mer om NVEs vedtak om endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos).