Statnett har utarbeidet forslag til retningslinjer for:

  • § 5 flaskehalser og budområder
  • § 6 fastsettelse av handelskapasitet
  • § 8 anmelding
  • § 8a planlegging av produksjon
  • § 8b planlagt effektregulering
  • §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse
  • § 21 systemvern

Utkastet for retningslinjene var på høring blant aktørene i bransjen i perioden 1.11.2018 – 1.2.2019. Høringsinnspill finner du i dokumentlisten nedenfor.

Innspillene er gjennomgått og besvart i systemansvarliges forslag til retningslinjer som nå er oversendt til NVE for godkjenning.

Basert på innspill fra høringspartene og tilbakemeldinger fra NVE i løpet av høringsperioden har systemansvarlig gjort endringer i retningslinjene som var sendt på høring. Endringene fremgår av dokumentet Oversendt NVE - Forslag til retningslinjer for fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 som du finner i listen nedenfor.

 

Utkastet for retningslinjer til § 22 om feilanalyse og statistikk var ute på høring i 2018. Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.

 

Her finner du gjeldende retningslinjer.

Her kan du lese mer om NVEs vedtak om endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos).