Region Sør omfatter Agderfylkene og Rogaland sør for Boknafjorden.