Region Sør omfatter Agderfylkene og Rogaland sør for Boknafjorden. Her har vi store utbyggingsprosjekter. Vi er i ferd med å bygge to mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia. Disse forbindelsene vil gi betydelig økt flyt i nettet på Sørlandet. Statnett er derfor i gang med å oppgradere Vestre korridor som omfatter ledningene fra Sauda i nord til Feda og Kristiansand i sør, samt strekningen fra Solhom til Arendal.

Videre har Stavangerområdet svak forsyningssikkerhet, og Statnett har fått konsesjon til å bygge en ny forbindelse fra Lysebotn i Forsand til Fagrafjell, på grensen mellom Sandnes og Time. Arbeidene med denne forbindelsen er planlagt å starte i 2020.