Solhom-Arendal

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kV.

 

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt.

Oppisolering av ledninger mellom Fjotland og Arendal

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på ledningsstrekningen

Oppisolering av ledninger mellom Fjotland transformatorstasjon (som på sikt skal erstatte Solhom transformatorstasjon) og Arendal transformatorstasjon til 420 kilovolt spenningsnivå.

Agder Energi bygger nytt 420 kV anlegg i Åseral kommune (Honna transformatorstasjon) som Statnett etter planen skal overta når stasjonen er ferdigstilt og kan kobles til ledningsnettet.