Stemmen transformatorstasjon skisse
Stemmen transformatorstasjon skisse

Nye Stemmen transformatorstasjon er omsøkt bygget ca. 1,5 km sør-vest for dagens Kristiansand transformatorstasjon. Transformatorstasjonen vil hovedsakelig bygges på en tomt regulært til næringsbebyggelse.