Skisse av Krossberg transformatorstasjon
Skisse av Krossberg transformatorstasjon

Sentralnettstasjonene som Statnett eier på Nord-Jæren er i ferd med å nå sin tekniske levealder og må fornyes. Sammen med Lnett har Statnett utført en konseptvalgutredning for Nord-Jæren som viser hvordan strømnettet i området kan utvikles. Statnett søker om konsesjon for ny Krossberg transformatorstasjon.

Krossberg transformatorstasjon er planlagt i Stavanger kommune.