Skisse av Krossberg transformatorstasjon
Skisse av Krossberg transformatorstasjon

Sentralnettstasjonene som Statnett eier på Nord-Jæren er i ferd med å nå sin tekniske levealder og må fornyes.  Statnett søker om konsesjon for ny Krossberg transformatorstasjon og om tillatelse til å sanere sentralnettanlegg i dagens Stølaheia transformatorstasjon.

Krossberg transformatorstasjon er planlagt i Stavanger kommune.