Illustrasjon av Kvinesdal transformatorstasjon

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV.

Kvinesdal transformatorstasjon

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på Kvinesdal transformatorstasjon

Bygging av ny 420 kV transformatorstasjon som delvis vil erstatte Feda transformatorstasjon og omlegging av ledninger til Kvinesdal stasjon.

Dette skjer på Feda transformatorstasjon

Fra stasjonsanlegget går en 580 km lang undersjøisk likestrømskabel til Eemshaven i Nederland (NorNed-forbindelsen). Kabelen er den lengste undersjøiske kabelen i verden og ble satt i drift i 2008. Kabelen er delvis eid av Statnett og nederlandske TenneT.