Landskap, fjell og dal med strømledninger

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV.

Ny 420 kV ledning mellom Sauda og Lyse

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på ledningsstrekningen

Ny 420 kV ledning mellom Sauda og Lyse som delvis erstatter dagens 300 kV ledning. Ledningen som i dag går på strekningen Sauda–Hylen–Førre rives når nye anlegg er på plass.