Skyer , blå himmel på vinterfjellet og strømledninger

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV . Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på ledningsstrekningen

  • Bygging av ny ledning fra Ertsmyra til Kvinesdal
  • Omlegging av ledninger mellom Kvinesdal og Feda
  • Ny likestrømsledning fra Ertsmyra til Vollesfjord, der ledningen går over i en undersjøisk kabel til Tyskland
  • Riving av en rekke ledninger