Lyse-Fagrafjell

Ny 420 kV-ledning fra Forsand til grensen mellom Time og Sandnes. Og nye Fagrafjell transformatorstasjon. 

Nattehimmel over borettslag

Statnett har fått konsesjon til å bygge ny sentralnettledning fra Lysefjorden i Forsand til Nord-Jæren, og en ny stasjon på Fagrafjell på grensen mellom Time og Sandnes kommuner.

Den nye ledningen skal bygges fra Lyse i Forsand, via Seldalsheia i Sandnes til Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time. Bakgrunn for prosjektet er å sikre nok strøm til befolkningen i Sør-Rogaland og legge til rette for videre vekst. De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen.

Sammen med Lyse Elnett har Statnett utført en nettanalyse for Sør-Rogaland, og resultatene av analysen sammen med innspill fra forrige høringsrunde, er grunnlaget for valg av forbindelsen. Den tidligere omsøkte forbindelsen mellom Lyse og Stølaheia ble i 2015 stilt i bero etter at Statnett og Lyse Elnett besluttet å utrede en alternativ rute sør for Sandnes. Nye tekniske og økonomiske vurderinger viser at dette alternativet både er mer kostnadseffektivt og kan gjennomføres i takt med økt forbruk.