Skog med et vann

- Vi vil først se på hvordan vi kan fornye og øke kapasiteten i transformatorstasjonene ved Bærheim på Forus og på Stølaheia i Stavanger. Det vil også på noe sikt være behov for å etablere nye forbindelser mellom Fagrafjell og Bærheim. Dette er viktig for å være rustet for fremtidig elektrifisering og økte krav til forsyningssikkerhet i regionen, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.