Vestre korridor

Statnett ønsker å spenningsoppgradere Vestre korridor, fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt, i tiden frem mot 2021-2022. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Oppgraderingen vil foregå trinnvis, hvor de mest kritiske ledningene oppgraderes først. 

Alle de store lednings- og stasjons-kontraktene er tildelt, og fra våren 2018 vil alle delprosjektene være i byggefase. Delprosjektene med tilhørende kontrakter er samlet i det vi kaller "pakker". Dette er gjort for å samle de prosjektene som har fellestrekk med hverandre. Det finnes tre ledningspakker og tre stasjonspakker. Hver pakke har sin egen prosjektleder, og på øverste nivå i Vestre korridor har vi to prosjektledere som har totalansvaret for en eller flere av disse pakkene.

Forventet kostnad (MNOK)

  • Nettutviklingsplan 2015: 7 100-8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2016: 7 100-8 500
  • Nettutviklingsplan 2017: 7 100 -8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2018: 6 600-6 800
  • Nettutviklingsplan 2019: 6 600 - 6 800

Prosjekter