Vestre korridor

Statnett ønsker å spenningsoppgradere Vestre korridor, fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt, i tiden frem mot 2021-2022. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

IMG_9886_web.jpg

Oppgraderingen foregår trinnvis, hvor de mest kritiske ledningene oppgraderes først. 

Vestre korridor er delt inn i flere lednings- og stasjonsprosjekter. 

Forventet kostnad (MNOK)

  • Nettutviklingsplan 2015: 7 100-8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2016: 7 100-8 500
  • Nettutviklingsplan 2017: 7 100 -8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2018: 6 600-6 800
  • Nettutviklingsplan 2019: 6 600 - 6 800
  • Oppdatert investeringsplan 2020: 6 400 - 6 600
  • Nettutviklingsplan 2021: 6 400 - 6 500

Prosjekter