Illustrasjon av Humleberget transformatorstasjon
Illustrasjon av Humleberget transformatorstasjon

Bærheim stasjon ble bygget for 300 kV på 1980-tallet og anleggene har behov for å fornyes. Nye anlegg i transmisjonsnettet bygges i dag for 420 kV. For å møte økt behov for strøm er Lnett i ferd med å gå over fra 50 til 132 kV i regionalnettet. Overgangen til nye spenningsnivåer er ikke mulig uten at Statnett bygger ny stasjon.


Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Tomten er regulert til næringsvirksomhet. Lnett vil eie og drive regionalnettanleggene i Bærheim, mens Statnett vil eie og drive transmisjonsnettanleggene i Humleberget stasjon. For omgivelsene vil transformatorstasjonene fremstå som et samlet anlegg.