Illustrasjon av koblingsstasjon

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV.

Hylen koblingsstasjon

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på Hylen stasjon

Oppgradering til et 420 kV koblingsanlegg, som skal koble sammen ledningene mellom Sauda og Saurdal. Det tekniske anlegget vil bli bygget som et kompaktanlegg.