Bildet av Nord-Jæren
Ny 420 kV ledning mellom Fagrafjell og Bærheim

Statnett har sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med planer om ny forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim transformatorstasjoner. NVE vil sende meldingen på offentlig høring. Grunneiere, rettighetshavere og andre berørte kan komme med innspill til meldingen og utredningsprogrammet når den offentlige høringen starter. Det er da NVE som mottar høringsinnspill.