Bjerkreim transformatorstasjon

Ny transformatorstasjon i Bjerkreim

I Bjerkreim er det gitt endelig konsesjon til utbygging av vindkraft, og den Bjerkreim transformatorstasjon vil knytte den nye kraftproduksjonen til sentralnettet. 

Stasjonen er idriftsatt.