Tegnet illustrasjon av transformatorstasjon på Sauda

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt. Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på Sauda stasjon:

Trinn 1: Ferdigstilt. Etablering av en transformator mellom dagens 300 kilovolt koblingsanlegg og en ny 420 kilovolt ledning til Saurdal.

Trinn 2: Ferdigstilt: Nytt 420 kilovolt koblingsanlegg som er koblet sammen med 300 kilovolt anlegg via to transformatorer. Omlegging av Austarheimsvegen forbi stasjonsområdet.