Illustrasjon av transformatorstasjon

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV.

Ny transformatorstasjon på Ertsmyra

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på Ertsmyra 

  • Ny 420 kV transformatorstasjon på Ertsmyra som delvis vil erstatte dagens stasjon på Tonstad. 
  • Omlegging av ledninger til nye Ertsmyra stasjon