Ertsmyra–Fjotland

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kV.

Strømmast og blå himmel

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV.

Ny 420 kV ledning mellom Ertsmyra og Fjotland

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på ledningsstrekningen

Bygging av ny 420 kV ledning fra Ertsmyra transformatorstasjon til Fjotland stasjon og deretter riving av gammel ledning fra Solhom transformatorstasjon til Tonstad transformatorstasjon.