Mann i strømmast

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV.

Ny 420 kV ledning mellom Lyse og Duge

Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på ledningsstrekningen

Ny 420 kV ledning mellom Lyse og Duge som bygges parallelt med dagens ledning. Ledningen driftet inntil videre på 300 kV spenningsnivå. Ved ferdigstillelse rives den gamle ledningen.