Kraftsystemet er i endring. Produksjonen blir utslippsfri, energiforbruket elektrifiseres, ny teknologi utvikles, digitale løsninger tas i bruk og kraftsystemet og markeder integreres på tvers av land og nettnivå. -Endringene går raskt og verdien av å utvikle ny kompetanse og nye løsninger er høy og økende, påpeker FoU-direktør i Statnett, Sonja Berlijn. -Forskning og utvikling skal skape verdier for Statnett og samfunnet, og endringene i kraftsystemet gir Statnett både utfordringer og muligheter. Vår FoU-satsing de nærmeste årene skal utvikle kunnskap og løsninger som skal gjøre oss flinkere til å håndtere utfordringene og til å utnytte mulighetene.

Øker FoU-satsingen

Statnett øker sine FoU-ambisjoner med mål om å bidra til det fullelektriske Norge. Innsatsen for å få på plass nye og innovative løsninger vokser. For 2020 settes budsjettet til 110 millioner kroner, en økning på over 20 prosent fra årets budsjett.

 

Trenger økt kunnskap

Statnett ønsker å ta i bruk ny kunnskap, samtidig som etterspørselen etter ny kompetanse og nye løsninger øker.

-En utfordring i dag er at utvikling og tilgang på kunnskap som vi får bruk for, ikke er tilstrekkelig for vårt behov. Morgendagens smarte, effektive og miljø­vennlige løsninger vil bygge på kunnskap som vi ikke har i dag. Vi trenger ny kunnskap om fremtidige muligheter, vi trenger å utvikle nye løsninger og vi trenger å forstå bedre hvilken risiko som knytter seg til ulike utviklingstrekk, påpeker Berlijn.

Ønsker forslag innenfor nye FoU-programmer

Statnetts prosjektportefølje innen FoU skal videre framover i hovedsak samles innen disse hovedområdene:

  • Digitale, sikre og kosteffektive anlegg
  • Datadrevet beslutningsstøtte i sanntid
  • Samhandling i fremtidens energisystem

-Vi ønsker oss gode prosjektforslag som passer inn i våre planlagte satsingsområder, sier Berlijn, som ønsker velkommen forslag både fra enkeltorganisasjoner og konsortier.

Lever inn forslag på statnett.no

Forslag til FoU-prosjekter sendes inn via statnett.no. Fristen er satt til 30. april 2019.

Les mer om hvordan du sender inn prosjektforslag her.