- Med den raske omstillingen av energisystemet som foregår nå, er det helt avgjørende at vi får utviklet og tatt i bruk ny teknologi som kan bidra til fremtidsrettede løsninger for energisystemet i Norge, Norden og Europa, sier Rannveig Løken som er fungerende direktør for Innovasjon og Teknologiutvikling i Statnett.

De nærmeste årene legger Statnett inn stor innsats i å møte behovene for å automatisere sentrale prosesser i driften av kraftsystemet og effektivisere informasjonsforvaltning. For å kunne utnytte fremtidens kraftsystem på best mulig måte, stilles det også krav til at Statnett skal kunne observere og overvåke tilstanden til anleggene våre i enda større grad enn vi kan i dag – og det krever mer presis data over store geografiske områder. I tillegg må Statnett utvikle automatiserte markedsløsninger for ulike systemtjenester som vi bruker til å balansere strømnettet.  

- Kapasiteten i strømnettet må økes gjennom både oppgradering av eksisterende nett og i form av nye anlegg. Gjennom bruk av data og ny teknologi kan vi drifte nettet mer optimalt og utnytte kapasiteten bedre, forklarer Løken.

Hun legger til at temaer som kapasitetsøkning, datahåndtering, cybersikkerhet, automatiske løsninger, fleksibilitet og bærekraft er eksempler på områder hvor Statnett ønsker nye prosjektforslag.

Statnett er interessert i prosjektforslag som fremmer samarbeid

Statnett ønsker at forskningsforslagene som sendes inn fremmer samarbeid mellom aktører på tvers av akademia, forskningsinstitusjoner og industri, slik at vi sammen utvikler kompetanse og gode løsninger for bransjen. Det er en fordel om forskningsforslaget er støtteberettiget.

Lever inn forslag via Statnetts hjemmesider
Forslag til FoU-prosjekter sendes inn via vår FoU-portal på Statnetts hjemmeside ved å fylle ut et skjema med nærmere informasjon om din ide.

Frist for å sende inn forslag er 1. november 2022.