Utfordringen

Ved å overvåke utviklingen i gass fra oljen i en transformator, er det mulig å predikere og identifisere aldring eller feil på et tidlig stadium. Løsningene som benyttes i dag tilfredsstiller ikke Statnetts krav til pålitelighet, stabilitet og levetid. Dagens løsninger har vist seg å kreve mye oppfølging og vedlikehold.

Prosjektet

Statnett ønsker å etablere online multigassovervåkning av samtlige transformatorer med tilfredsstillende pålitelighet, stabilitet og levetid til en betydelig lavere totalkostnad enn eksisterende løsninger tilbyr.


Målet

Forventet nytte er identifisering av feil på et tidlig stadium der reparasjon er mulig, slik at branner og ulykker unngås, og nedetiden blir begrenset. Forlenget levetiden med 10-20 prosent vil gi en estimert innsparing tilsvarende 3 MNOK per transformator.

 

Prosjektdeltakere

Tunable AS

Sintef

Statkraft

Statnett

Elvia

Agder Energi Nett

BKK Produksjon

Sira Kvina Kraftselskap

 

Finansiering

Forskningsrådet

Partnerne