Nyhetsarkiv 2019

  • Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres. Det oppdaterte...

  • - Artikkel

    Statnetts HMS-pris til Nexans

    Godt HMS-arbeid på gjennom fem år på NordLink-prosjektet ligger bak Statnetts tildeling av Sikker-prisen for 2019 til Nexans Norway.

  • Statnett har blitt ilagt et forelegg på 600.000 kroner etter at lekkasje fra en oljefylt kabel ved Statnetts kabellager i Horten i august 2018 førte til at olje lakk ut i grunnen og i sjøen. Statne...