Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (§ 7-14) sier at driftskontrollsystemer som er avhengig av eksakt tidsreferanse skal ha sikre kilder til nøyaktig tidsangivelse. Den vanligste tidskilden i norske kraftforsyningsanlegg og driftskontrollsystemer er direkte synkronisering ved bruk av GPS-mottakere (Global Navigation Satellite Systems - GNSS). Det er identifisert svakheter knyttet til redundans og sikkerhet i denne løsningen.

Prosjektet med navnet COSECTIME-3 (Coordinated Secure Timing for the Smart Grid) skal teste og kvalifisere teknologien til en ny tidskilde. Den nye tidskilden vil bli et tillegg til, og være uavhengig av dagens tidskilde (GNSS). I dag bruker Statnett tidsstempling til styring av brytere på stasjoner, til alarmer og hendelser i anlegg. Videre bruker også feilanalysemiljøet i Statnett tidsreferansen til feilsøking og feilanalysering. I tillegg har nye tjenester, for eksempel vern med IP-nettverk og digital stasjon, høyere krav til tidsnøyaktighet (1 µs​) enn dagens løsning kan tilby. Den nye løsningen vil tilfredsstille fremtidige krav knyttet til tidsnøyaktighet.

Målet

Målet med prosjektet er å etablere en egen autonom klokkeinfrastruktur. Ved å etablere COSECTIME-3 på et utvalg av stasjoner kan Statnett redusere risikoene knyttet til GPS-avhengighet og få en mer nøyaktig og sikker tidsreferanse.

For å kunne tilby en sikker tidstjeneste med mikrosekunds-nøyaktighet, vil det være nødvendig å kvalifisere en løsning der:

  • sentrale atomklokker distribuert over lange geografiske avstander er knyttet sammen med presisjonssamband (F. eks Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge)
  • tidsdistribusjon fra sentrale klokker gir stasjonene redundant kilde til tid
  • Statnetts stasjoner velger den beste kilden til tid i scenarier der vi ikke kan stole på den lokale tiden.

Prosjektet

Prosjektet skal kvalifisere teknologien til en sentral klokkeinfrastruktur som legger grunnlaget for å rulle ut tjenesten til alle stasjoner i Norge på et senere tidspunkt. Statnett vil teste et system med atomklokker som plasseres på ulike lokasjoner, eksempelvis Sør-, Midt- og Nord-Norge. Disse vil bindes sammen med presisjonssamband for tidsoverføring som vist i figuren under.  

Prosjekt skal også vurdere gevinster og risiko knyttet til ulike alternativer for en klokkeinfrastruktur. Løsningen som velges vil bli overvåket ved at det samles inn data fra komponentene i kjeden. Leverandørenes verktøy for overvåking vil også bli evaluert opp mot Statnett sin felles plattform for overvåkingsverktøy som er under utvikling.

Prosjektdeltakere

Statnett og Justervesenet