Utfordringen 

Forskningsspørsmålene ses på fra to ulike sider: Den ene siden tar utgangspunkt i mulighetene netteier og systemoperatører har for å forbedre forsyningssikkerheten, spenningskvalitet og minimalisering av nettap. Dette dreier seg om systemoptimalisering. Det andre perspektivitet tar utgangspunkt i kraftverkseier og spør hvordan vannkraftverk kan forbedre regulering av reaktiv effekt som bidrar til mer effektiv og sikker drift. 

Målet 

Prosjektet har som mål å kunne utvikle forbedret metoder og løsninger for systemdrift, med fokus på spenningsregulering og reaktive reserver. Dette vil gi økt verdiskapning i grensesnittet mellom kraftprodusent og netteier. Det kan gjøres ved å optimalisere vannkraftgeneratorenes reaktive bidrag i systemdriften, og ved å utvikle og implemente hybride modeller og algoritmer som kan bidra til å utnytte generatorens reaktive kapasitet maksimalt innenfor akseptable driftsgrenser. 

I kombinasjon med et autonomt reguleringssystem ligger det et potensial for bedre driftssikkerhet og spenningskvalitet for enkelte områder og nettdeler med driftsutfordringer. 

Prosjektet 

Prosjektet skal utvikle et nytt reguleringssystem som skal utnytte vannkraftgeneratorer for levering av reaktiv ytelse.  Systemet vil ta beslutninger basert på en digital tvilling av aggregatet kombinert med systemoptimalisering og informasjon fra kraftsystemet med kommunikasjon til driftssentral. Det nye systemet vil testes ved vannkraft- og smartgrid-laboratoriet (NTNU) før det testes ut på tilgjengelig forskningsaggregat/kraftnett. 

Prosjektdeltakere 

  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
  • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)  
  • Statkraft Energi 
  • Skagerak Kraft 
  • Lede 
  • Hymatek Controls 
  • Statnett 

Finansiering 

Støtte fra NFR og finansiering fra deltakere 

Les mer: SysOpt - System Optimization (SysOpt) between power producer and grid owners (usn.no)