Kraftsystemet er i endring, og store mengder ny fornybar kraft må tilføres kraftsystemet for å kunne redusere klimautslipp gjennom elektrifisering og sikre kraftbalansen i Norge. Statnetts aktivitet innen innovasjon og teknologiutvikling skal legge til rette for muliggjøringen av det grønne taktskiftet og fremme innovasjon gjennom forskning, teknologiutvikling, kunnskap og innsikt. Vi skal skape verdier i Statnett ved å bidra til at ting gjøres smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte.

Prosjektforslag vi vurderer

Statnett har ingen aktiv utlysning ute nå, men har du et FoU-forslag innen områdene under hvor du viser det er viktig at Statnett deltar i, så vil vi vurdere det.

Statnett vil kun behandle FOU prosjektforslag som tilfredsstiller kravene i Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (LOA) og forsyningsforskriften av 12. august 2016 nr. 975 (FYF) og som går inn under FoU unntaket i FYF § 2-5

Slik sender du inn prosjektforslaget ditt

Ideer til forskningsprosjekter som sendes inn bør fremme samarbeid mellom aktører på tvers av akademia, forskningsinstitusjoner og industri, slik at vi sammen utvikler kompetanse og gode løsninger for bransjen. Det er en fordel om forskningsforslaget er støtteberettiget. 

Mer informasjon finner du i vedlagt dokument: Informasjon til FoU-prosjekter

Prosjektforslag sendes til oss ved å følge denne lenken. 

Her kan du laste ned en mal  du kan bruke som hjelp til å fylle ut prosjektforslaget.