Aluminium (Al) er et sirkulært materiale som kan resirkuleres om og om igjen uten å miste sine opprinnelige egenskaper som letthet, ledningsevne, formbarhet, holdbarhet, ugjennomtrengelighet og gjenvinnbarhet. Dette gjør det til en viktig ressurs for en klimanøytral og sirkulær økonomi.

AluGreen skal bidra til å øke verdiskapningen av aluminium ved å utforske, utvikle og lage pilotprodukter laget av aluminium-skrap og fornybar energi. Det vil bli pilotprodukter innen vei- og energiinfrastruktur, elektriske motorer, batterisikringssystemer og betongarmering. 

Målet

17 partnere går sammen om å bygge kompetanse og en plattform for aluminiums-sektoren. Hovedmålet med AluGreen er å transformere norsk aluminium industri til en fremtidig bærekraftig, verdiskapende sirkulær økonomi og utvikle og eksportere ekte sirkulære produkter basert på fornybar energi.

Prosjektet har også som ambisjon å redusere CO2-ekvivalenter med 50-80 %, øke eksportverdien av aluminiumsprodukter med 7 millioner kroner per år og skape minst 1500 grønne, bærekraftige og høykvalifiserte arbeidsplasser 

Prosjektet 

AluGreen-koordinator er Norsk Hydro. Prosjektet samler 17 partnerbedrifter som dekker de tre distinkte verdikjedene; Bygg, elektrifisering og bil. Statnett deltar som forskningspartner. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA og Enova finaniserer prosjektet.    

Prosjektdeltakere

 • Norsk Hydro
 • Benteler
 • Nexans
 • Metallco
 • Oshaug Metall
 • Leirvik 
 • Statnett
 • Kodyna
 • Christie & Opsal 
 • Overhalla Betongbygg 
 • Ocean Sun 
 • Nordic Office of  
  Architecture 
 • Corvus Energy 
 • Prodtex 
 • Dr. Techn. Olav Olsen 
 • Rolls Royce 
 • Paxter 
 • MTNC Raufoss 
 • Sintef Industri 
 • Sintef Manufacturing 
 • NTNU
 • Norcable AS  

Finansiering 

Prosjektet har et totalbudsjett på 80 MNOK. Statnett bidrar med 0,3 MNOK. Norges forskningsråd bidrar med 76,9 MNOK og de andre partnerne bidrar med differansen.