Fleksibel strømbruk er viktig for å balansere kraftsystemet i fremtiden. I dette tilfellet ble lys og elkjeler i gartnerier koblet ut automatisk etter signal fra Statnetts landssentral. Med denne handelen demonstrerer innovasjons- og pilotprosjektet NorFlex en integrering mellom et lokalt og et sentralt fleksibilitetsmarked. Dette er første gang fleksibilitet fra industri, bygg eller husholdninger kan benyttes både av lokale nettselskaper og Statnett gjennom koordinering mellom to forskjellige markedsplasser.

— Statnett har i et tidligere pilotprosjekt (eFleks) testet fleksibilitet, hvor selskap som sammenstiller tilbud av fleksibilitet har deltatt direkte i Statnetts balansemarkeder. Det som er nytt i NorFlex-prosjektet er at vi tester hvordan kjøp og salg av fleksibilitet kan tilbys til både nettselskaper og Statnetts balansemarkeder samtidig gjennom en lokal markedsplass. Dette har aldri blitt testet før og kan bidra til å øke likviditet i markedet og strømkundenes mulighet til å tjene penger, sier Pasi Norrbacka som er prosjektleder for NorFlex i Statnett.

Han forteller at pilotprosjektet gir nyttig erfaring i såkalt 'uavhengig aggregering' av fleksibilitet som foreløpig ikke er en del av dagens regelverk. Uavhengig aggregering betyr at en aktør sammenstiller fleksibilitet fra forskjellige balanseansvarlige i et bud til reservemarkedene.Det er også en test av hele markedskjeden. Testfasen fortsetter ut mars måned.

— Gjennom NorFlex-prosjektet har nettselskapene kjøpt fleksibilitet på NODES i hele 2021. Når vi nå går inn i prosjektets siste fase vil laster tilbudt på markedsplassen NODES automatisk også bli tilbudt i Statnetts regulerkraftmarked. NODES er en uavhengig markedsplass hvor fleksibilitet fra 1 KW kan bli handlet mellom det lokale nettselskapet og aggregatorene. Fleksibilitet som ikke blir kjøpt av det lokale nettselskapet blir aggregert og bydd inn i Statnetts regulerkraftmarked i minimum 1 MW bud, sier prosjektleder Daniel Stølsbotn i NODES.  

Et mer bærekraftig og effektivt strømnett

Innovasjonsprosjektet NorFlex består av samarbeidspartnere Agder Energi, som er prosjekteier, Glitre Energi, NODES og Statnett. Målet med prosjektet er å teste og utvikle teknologiske løsninger og forretningsmodeller som legger til rette for et mer effektivt og bærekraftig strømnett.

— For å unngå store belastninger i nettet når strømforbruket er høyt, kan husholdninger og bedrifter få betalt for å redusere strømforbruket sitt. Eksempler på dette er ved å koble ut elbillading, varmtvannsspredere og annet forbruk i en kort periode. Dette har allerede nettselskapene Glitre Energi og Agder Energi Nett testet ut med blant andre gartnerier, skoler og barnehager, forklarer Inger Ose, prosjektleder for Agder Energi  i NorFlex.

En viktig del av prosjektet er å se på hvordan aggregering, handel og aktivering av fleksibilitet kan gjøres så sømløst og automatisk som mulig. Spesielt viktig er dette inn mot Statnett, som ikke er i stand til å håndtere mange små bud. Statnett bruker elektronisk bestilling når budene aktiveres, og NODES videreformidler signalene videre.

— Økende andel av fornybar produksjon gjør at vi trenger mer og nye typer reserver for å balansere strømnettet i fremtiden. Det er derfor viktig å finne gode løsninger for fleksibelt strømforbruk og fungerende markedsmekanismer. NorFlex-prosjektet kan gi oss verdifull kunnskap om hvordan distribuert fleksibilitet kan gjøres tilgjengelig for både nettselskaper og systemoperatør, og prosjektet kan bidra til å redusere behov for investeringer i nettet og enklere håndtering av driftsutfordringer for nettselskaper, forklarer Norrbacka.