Dagens kontrollbygg benytter prefabrikerte betongelementer til ytre vegger og tak. For å oppfylle kraftberedskapsforskriftens (kbf) krav til beskyttelse av elektromagnetisk puls (EMP), må Statnett ha tilstrekkelig beskyttelse av det tekniske utstyret. Dette prosjektet skal undersøke via et pilotprosjekt om bruk av fiberarmert betong i vegger og tak er funksjonelt, og om redusert byggetid- og kostnader kan oppnås. 

Målet 

Målet med piloten er å oppnå tilstrekkelig EMP-beskyttelse med stålfiberarmert betong, slik at dagens skjermbur av metallplater blir overflødig og totalkostnadene kan reduseres.  

Et viktig resultat blir å avklare hvorvidt elektromagnetisk demping kan oppnås ved å bruke plasstøpt betong. Dempingen må vurderes opp mot EMP-kravene i kraftberedskapsforskriften. Et av målene er å kunne etablere konstruksjonsmetoden som en standard i Statnett. 

Prosjektet  

Pilotprosjektet vil teste teknologien i en fullskala gjennomføring. I dag bruker Statnett metoden  med  'Faraday bur' - et separat skjermbur av metallplater. Betongtilsatt fiber har vært brukt i mange år, spesielt i tunnelsikring og i gulvstøping.  I 2020 utga Norsk Betongforening en publikasjon om 'Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner' som gir grunnlag for beregningsregler for konstruktiv bruk av fiber som armering i betong. Dersom pilotprosjektet lykkes, vil Statnett få en billigere og forenklet konstruksjon når vi skal beskytte vårt utstyr ved nybygging og fornyelse.  

Prosjektet startet i 2018 og vil vare til 2024.