Nyheter og pressemeldinger

Avgrens søket ditt:
  • Fyllingsgraden i kraftmagasinene er lavere enn vanlig, men Statnett vurderer fortsatt at tilgangen på kraft er trygg gjennom vinteren.

  • - Artikkel

    Det eksepsjonelle kraftåret 2021

    Tidenes høyeste forbruk, uvanlig høye strømpriser, største strømproduksjonen noensinne, timesrekord på import og enorme prisforskjeller innad i landet. Kraftåret 2021 har vært preget av store...

  • Kapasiteten i strømnettet mellom Norge og Sør-Sverige har vært begrenset store deler av 2021. Begrensningen har særlig gjort seg gjeldende fra Sverige. Nå har et tett samarbeid mellom Statnett og...