Nyheter og pressemeldinger

Avgrens søket ditt:
  • De nordiske TSO'ene arrangerer stakeholder workshop hvor de presenterer siste nytt i forhold til deres felles rapport: “The way forward - Solutions for a changing Nordic power system”.

  • I forbindelse med bygging av nye kraftledninger forsterker Statnett også fibernettet. Det kommer distriktskommuner i hele Norge til gode.

  • 9. april 2019 ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning. Med denne idriftsettelsen er det sammenhengende 420kV fra Sauda til Kristiansand, noe som gir en betydelig og vikt...

  • - Artikkel

    Nye utfordringer trenger helt nye løsninger

    Løsninger for å håndtere økende kompleksitet, økende andel fornybar kraftproduksjon i kraftsystemet og utvikling i retning fullelektrifisering av samfunnet lå som et bakteppe under Statnetts...