Nyheter og pressemeldinger

Avgrens søket ditt:
  • - Statnett tar nå grep for at ny strømproduksjon enklere og raskere kan knytte seg til strømnettet. Interessen for utbygging av solenergi er stor, og installert mengde solkraft doblet seg i 2023 fr …

  • Statnett har fått grønt lys til å starte planleggingen av ny kraftledning fra Sørlandet til Grenlandsområdet. Det er ventet stor forbruksvekst på Østlandet, og mange bedrifter står i kø for å knytt …

  • - Det skal være trygt å være på jobb for Statnett og i våre anlegg. Vi ser derfor svært alvorlig på ulykken på Vang transformatorstasjon. Vi som organisasjon må ta lærdom av hendelsen og forhindre …