Statnetts FoU og innovasjon konferanse blir holdt 29. oktober 2024.

Mer informasjon kommer.