- Dette er en alvorlig hendelse som dessverre førte til at 6000 liter tyntflytende olje lekket ut før vi klarte å stanse lekkasjen. Vi har hatt en god dialog og samarbeid med Kystverket og det lokale brannvesenet som kontinuerlig har overvåket og vurdert konsekvensene av utslippet, sier konserndirektør i Statnett Peer Olav Østli.

Du kan lese mer om hendelsen og hvordan vi har jobbet for å lokalisere skadene.

Oljen som benyttes som isolasjon i kabelen er lett og tyntflytende og kan ikke samles opp.

- Vår hovedprioritet har siden hendelsen inntraff vært å få lokalisert bruddet på kabelen og få den forseglet for å få stanset oljelekkasjen, forklarer Østli.

Bilder fra ROV viser tydelige spor etter ankeret og den oljeisolerte kabelen er revet tvers av. De to plastisolerte (PEX) kablene har også synlige skader.

- Forseglingen begrenser risikoen for videre skader på den oljeisolerte kabelen og nå vil arbeidet med å reparere kablene fortsette, da det er viktig at vi får på plass denne forbindelsen så raskt som mulig, avslutter Østli.

Det er fremdeles uklart hvor lang tid reparasjonsarbeidet vil ta da det er en kompliserte arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres.

Strømforsyningen til Østlandet er noe redusert som følge av skaden på kablene, men ingen har blitt strømløse. Kapasiteten for å overføre strøm mellom Sørlandet og Østlandet samt mellom Østlandet og Sverige er redusert.

Sjøkablene er en del av forbindelsen mellom Rød i Telemark og Hasle i Østfold og består av seks oljeisolerte og tre plastisolerte kabler. Spenningsnivået er 420 kV.