Utfordringen

Transformatorstasjoner er kritiske knutepunkter i kraftsystemet, og består av ledninger, transformatorer, kompensasjonsutstyr, apparatanlegg og måletransformatorer i tillegg til vern og kontrollutstyr. Begrepet digital stasjon beskriver en teknologi der en nettverksbasert prosessbuss erstatter den tradisjonelle trådbundne forbindelsen mellom måletransformatorer, apparatanlegg i høyspentanlegget inn til vern og kontrollutstyr i kontrollrommet.

Digitale stasjoner gir et redusert fotavtrykk, reduserte dokumentasjon, bedre sikkerhet, samt en mer fleksibel utvidelse av funksjoner i transformatorstasjonen. Utfordringen er først og fremst knyttet til at denne nye teknologien stiller nye krav til kompetanse, samt å teste ut teknologien i digitale stasjoner for å få kunnskap om hvordan teknologien fungerer i praksis.

 

Målet

ProDig skal bygge kunnskap om digitale stasjoner med prosessbuss basert på IEC 61850, og er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, nettselskap og leverandører. Fire PhD studenter skal samarbeide innenfor dette tverrfaglige prosjektet for å få en felles forståelse, og bygge ny kunnskap om digitale stasjoner med prosessbuss basert på IEC 61850 som både omfatter kraftsystemet og kommunikasjonssektoren.

 

Prosjektet

Det NTNU-ledede ProDig-prosjektet vil i hovedsak foregå på universitetets relévernslaboratorium som er utstyrt med blant annet sanntidssimulatorer, moderne vern med prosessbuss, digitale omformere (MU), tidssynkroniserings utstyr, switcher, relétestere og annet utstyr for laboratoriums modell av digitale stasjoner med prosessbuss basert på IEC 61850 standarden. Prosjektet omfatter sanntidssimuleringer, analyse av datakommunikasjon samt fullskala testing i høyspent laboratorium.

 

Prosjektdeltakere

 • Norges Forskningsråd
 • Statnett SF
 • ABB
 • Siemens
 • Agder Energi Nett
 • Eidsiva Nett
 • Hafslund Nett
 • Skagerak Nett
 • Jacobsen Elektro
 • NorTroll
 • NTNU Elkraftteknikk
 • NTNU Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
 • UiO Teknologisystemer
 • SINTEF Energi
 • Michigan Tech
 • Smartgridsenteret

 

Finansiering

 • Norges Forskningsråd (KPN-prosjekt, ENERGIX)