Utfordringen

EUs energiunion har påbegynt en omfattende reform der målet er å legge til rette for å få mer fornybar energi inn på det europeiske kraftnettet. Det norske kraftsystemet er en integrert del av det europeiske kraftsystemet, både fysisk og institusjonelt. EUs energipolitikk med tilhørende lover og forskrifter vil derfor ha konsekvenser for utviklingen av det norske og nordiske kraftmarkedet.

 

Målet

Å analysere og forklare virkningene som mer fornybar energi kan få for Internal Energy Market (IEM), samt hvordan Clean Energy for All-pakken medfører behov for nye lovtekster og anordninger. Videre er målet å vurdere i hvilken grad dette kan få innvirkning på Norges evne til å gjennomføre sin markeds- og handelsbaserte energipolitiske strategi.

 

Prosjektet

REMAP - Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy, gir beslutningstakere en ny innfallsvinkel for å sette EUs energipolitiske reform i sammenheng med nasjonale lover i flere europeiske land, blant annet  hvilken effekt dette vil kunne få for Norge. Funnene vil i tillegg gi sentrale beslutningstakere et bredere grunnlag for å kunne ta stilling til ulike energipolitiske spørsmål i forbindelse med utviklingen av EUs klima- og energipolitikk.

 

Prosjektdeltakere

 • Fridtjof Nansen Institutt
 • Thelma Consulting Group
 • NVE
 • Statnett
 • Energi Norge
 • Agder Energi
 • Norsk olje og gass
 • NorthConnect
 • Malcolm Keay (Oxford Institute for Energy Studies)
 • Claudia Kemfert (DIW-Berlin)
 • Leigh Hancher (Tilburg University/Florence School of Regulation)
 • Lars Bergman (Stockholm School of Economics)

Finansiering

 • Norges forskningsråd (ENERGIX)
 • NVE
 • Statnett
 • Energi Norge
 • Agder Energi
 • Norsk olje og gass
 • NorthConnect