Statnett har sammen med selskapene Tibber og Entelios gjennomført praktiske tester som viser at elbiler og bygg som varmes opp med elkjeler, kan tilby "sin strøm" inn til regulerkraftmarkedet for strøm ved hjelp av elektronisk bestilling og automatisert respons.  Tidligere ringte Statnett rundt til store produsenter og forbrukere for å bestille balansering, men med elektronisk bestilling skjer denne prosessen nå digitalt. Nå har både Tibber og Entelios, sistnevnte i samarbeid med Enfo og Siemens, utviklet hver sine løsninger som gjør at deres systemer kan respondere automatisk på Statnetts elektroniske bestillinger. Dette inngår i piloten eFleks, der også minste volum for bud i regulerkraftmarkedet reduseres fra fem til én megawatt. 

 

Automatisering øker tilgangen til ny fleksibilitet

-Testene viste at det er mulig for laster helt ned på sluttbrukernivå å bidra med å holde balansen, forteller prosjektleder Kari Dalen i Statnett. -Elektronisk bestilling gjør at det ikke blir noe ekstra arbeid for Statnett at et bud består av mange mindre forbrukslaster, vi ser bare total mengde effekt som tilbys. Utfordringen ligger i å automatisere styringen av lastene og å integrere løsningen opp mot vårt grensesnitt for elektronisk bestilling.  Der har Entelios og Tibber begge hatt gjennombrudd i piloten med sine to ulike løsninger. 

 

Entelios og Tibber arbeider med å legge til rette for leveranser av fleksibilitet fra en bredde av teknologier. Nå har Tibber bidratt med leveranser fra elbiler i Osloområdet, og fra Entelios har automatiske leveranser fra elkjeler i industri, næringsbygg og offentlige bygg på Østlandet blitt testet.

 

Fleksibilitet fra bygg og industri kan fullautomatiseres

- Entelios var først ute med aggregatorvirksomhet tilbake i 2008. Veien frem til i dag har vært kompleks og motiverende, men vi har hatt en grunnleggende tro på viktigheten av å tilgjengeliggjøre fleksibilitet for økt forsyningssikkerhet i et kraftsystem med store endringer. I eFleks-prosjektet har vi utfordret våre kunder på hvordan de kan bidra til å løse nettopp disse samfunnsutfordringene, og de har bidratt med sentraldriftsanlegg og industriforbruk, sier Atle Knudsen, administrerende direktør i Entelios. -I prosjektet klarte vi sammen med aktørene Siemens og Enfo å etablere industrielt fullautomatiske løsninger som viser at det er mulig å kople aggregerte forbrukslaster hos kunde direkte til kraftsystemets reguleringsbehov og prisinformasjon. Det er vi svært fornøyd med.

 

Elbiler kan tilpasse ladingen til behovene i nettet

-Elbiler er veldig egnet til å være med å balansere strømnettet. Tibber sin teknologi sikrer at kunder kan lade når strømmen er billigst. Dette kan gjøres samtidig som at elbilene kan stoppe eller starte lading når strømnettet trenger det. Dette er en vinn-vinn og viser at elbilene er løsningen til et mye smartere strømnett, de er ikke med å lage flaskehalsen, sier grunnlegger og administrerende direktør i Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes.

 

Fornybarsamfunnet trenger fleksibel kraft med smart teknologi

Omlegging til mer fornybar energi og elektrifisering er viktige bidrag i kampen mot klimaendringer. Dette øker behovet for fleksibilitet for å sikre en stabil strømforsyning.  Da trenger vi smarte teknologiske løsninger.

 

-Norske kraftprodusenter og store forbrukskunder er allerede gode på å levere fleksibilitet, men vi har behov for enda mer fleksibilitet i årene framover. Derfor vil det være både nyttig og kostnadseffektivt for samfunnet om flere forbrukere kan tilby sin fleksibilitet, forteller Dalen. -Den piloten vi nå gjennomfører, gir oss økt kunnskap om bruk av fleksibilitet fra nye kilder og teknologier, samtidig som vi øker tilgangen på fleksible ressurser på Østlandet.  

 

Pilotarbeidet har pågått siden høsten 2019, og prosjektet planlegges å være ferdig ved utgangen av 2020.