Det antas at skipet kom i drift mens det var ankret opp utenfor Slagentangen ved Tønsberg. Det er så langt ikke observert noe olje på stedet, men det antas at det er lekkasje fra en av kablene. Kystverket er varslet om saken. 

Strømforsyningen til Østlandet ansees likevel som god, men handelskapasiteten mot Sverige er begrenset. Statnett har mobilisert eget personell, og vil i løpet av søndag 16. februar undersøke området med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

Oppdatert status om oljelekkasjen:

Statnett har på grunn av grov sjø ikke fått bekreftet skaden med ROV i dag, men målinger viser at det er brudd på en strømkabel med olje som isolator. Det vil bli gjort nytt forsøk på inspeksjon når været tillater det.

Det vil lekke olje inntil skaden er reparert. Første døgn, fram til natt til mandag vil det sannsynligvis kunne lekke inntil 3.800 liter, deretter avtar omfanget av lekkasjen. Statnett har igangsatt arbeidet for å skaffe tilveie fartøy som kan benyttes til å forsegle kabelen. Vedvarer feilen i fem døgn vil lekkasjen kunne være på totalt 5.800 liter. 

Sjøkablene er en del av forbindelsen mellom Rød i Telemark og Hasle i Østfold.