Bakgrunnen for at ledningen skal dokumenteres er at kraftledningen Kvandal-Kanstadbotn er vurdert som et teknisk kulturminne av nasjonal interesse, med status som statlig listeført kulturminne.

Ledningen er en del av Innset‐ledningen som gikk fra Innset kraftverk i Troms til Kanstadbotn i Nordland, ble satt i drift i 1960 og var av avgjørende betydning for strømforsyningen i Nordland og Troms. Innset leverte den første statskraften nord for Salten, og ledningen etablerte samtidig det første større samkjøringsnettet i Nord‐Norge. 

Feltarbeidet vil foregå i september og oktober 2020.