Nyhetsarkiv 2020

  • En ny kraftledning skal gi næringslivet på Haugalandet mer klimavennlig energi. Nye avtaler mellom Statnett og Gassco og Haugalandet Næringspark legger grunnlaget for en konsesjonssøknad som vil bl...

  • Statnett legger til rette for at elektrifisering av feltene Troll og Oseberg kan gjennomføres før nødvendige nettforsterkningstiltak er realisert, men da forutsatt særlige vilkår for nettilknytning...