Nyhetsarkiv 2020

 • Prosjektet North Sea Link er i rute på tross av utfordringer med korona-krisen. Den 720 kilometer lange strømforbindelsen mellom Norge og England er under bygging, og en unik operasjon i...

 • - Artikkel

  Solutions report 2020

  De fire nordiske TSO'ene har publisert rapporten: "The Solutions Report 2020". Rapporten gir en oversikt over felles prosjekter som er viktige for å løse utfordringene i det nordiske kraftsystemet....

 • Den 3. juni åpner Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden for markedskobling med flere kraftbørser.

 • - Artikkel

  Statnett har fått inn 110 FoU-forslag

  Forskningsforslagene som blir plukket ut skal bidra til sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av energiressursene når Norge går i retning fullelektrifisering.