Et skip ankret opp ved Slagentangen kom i driv på grunn av sterk vind natt til søndag, og ankeret har dermed påført skade på Statnetts strømkabler som ligger under bunnen lengre ut i fjorden.

 

Målinger bekrefter skade på tre av ni kabler, hvorav to er plastisolerte kabler og én er kabel isolert med olje.

 

Statnett har rekvirert en båt for å kunne gjennomføre undersjøisk befaring med ROV og samtidig få forseglet kabelen som har lekkasje. Undersjøisk befaring vil gi Statnett et mer detaljert bilde av skadeomfanget og hvordan kablene deretter må repareres.

 

Statnett har så langt ikke fått informasjon om at det er registrert oljesøl langs med land eller i sjø, men målinger viser at det er oljelekkasje. Selv om lekkasjen allerede har avtatt vil det inntil kablene er forseglet trolig lekke ut totalt 5.800 liter olje.

Sjøkablene er en del av forbindelsen mellom Rød i Telemark og Hasle i Østfold og består av seks oljeisolerte og tre plastisolerte kabler. Spenningsnivået er 420 kV.

 

Strømforsyningen til Østlandet er god og ingen har blitt strømløse som følge av hendelsen, men kapasiteten for å overføre strøm mellom Norge og Sverige er redusert.