-Dette er en bevisst utskiftning for å sikre miljøet enda bedre, og vi foretar utskiftingen når teknisk levetid på eksisterende kabler nærmer seg, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Nettdrift i Statnett. Selv om det er lettolje som benyttes i oljetrykkskabler, er det likevel ikke ønskelig med lekkasje i fjorder om det oppstår feil på kabel eller den blir revet av ved en hendelse, legger Østli til.

Konserndirektør Nettdrift, Peer Olav Østli
Konserndirektør Nettdrift, Peer Olav Østli

Statnett eier i dag 13 sjøkabelanlegg i tillegg til kabelforbindelsene til Danmark, Nederland, Tyskland og England som er under bygging. Sjøkabelanleggene til Danmark, Nederland, Tyskland og England er likestrømskabler med oljeimpregnert papir som ikke vil gi oljeutslipp til sjø ved skade.

Jo eldre kablene er, desto større er også risikoen for lekkasjer, men nå er snart alle oljetrykkskabler historie. Av 13 anlegg er det kun 4 anlegg som fortsatt består av oljetrykkskabler, og ett som delvis har dette. Av de som gjenstår er tre av de nå besluttet fornyet, og prosjektene er startet opp. Det gjelder kabelanleggene over Hadselfjorden, Ofotfjorden og Rombaksfjorden. Da gjenstår kun Hafrsfjord og Ytre Oslofjord hvor to av tre sett består av oljetrykkskabler.  

Plastisolerte kabler er nylig teknologigodkjent også på 420 kV spenningsnivå. Da kablene over ytre Oslofjord ble fornyet i 2013 valgte man å teste ut ett av kabelsettene med plastisolasjon, det vi kaller PEX-teknologi, mens de siste to kabelsettene fikk tradisjonelle oljetrykkskabler. -Dette var ny teknologi på dette tidspunktet og derfor ble det valgt en delt løsning for disse kablene, forklarer Østli.

Anlegg som nå er over på PEX-teknologi er Tjeldsundet, Sløverfjorden, Langøysundet, Indre Oslofjord Filtvet – Brenntangen, Indre Oslofjord Solberg – Brenntangen, Ytre Oslofjord (1/3), Lurefjorden, Hjeltefjorden og Fensfjorden.